Archive

Uzun yıllardır folklorik kimlikleri ile ön planda olan Çerkesler, önemini asla yadsımayacağımız kültürel faaliyetleri ile, varlıklarını sürdürüyordu. Çatısı altında toplandıkları kurum ve oluşumlar, yapı ve işleyişlerinde farklılıklar bulunsa da, birbirleri ile benzer faaliyetler yürütmekteydiler. Son dönemde anavatan ile ilişkilerin gelişmesi, Rusya’nın izlediği totaliter politikaların günyüzüne çıkması ve Çerkes diasporalarında yaşanan gelişmelerin de etkisiyle, Çerkesler, siyasal temeli olan taleplerle de seslerini [...]

Adigey Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aslan Thakuşinov, Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çirikba Viaçeslav, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Bürosu (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)), Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Sorunları Daimi Forumu (United Nations Permanenet Forum of Indigenous Issues), Dünya Çerkes Birliği (DÇB), European Commussion – Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, European Council, Euroxase, Helsinki Yurttaşlar [...]

Özellikle Çerkes Soykırımı söylemi ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları’na yönelik muhalif tavrı ile Türkiye diasporasında önemli bir misyon edinmiş olan Kafkasya Forumu, No Sochi 2014 ve May 21 aktivistlerinden çalışma arkadaşımız, kardeşimiz Kuban Kural, kimliği belirsiz kişiler tarafından defalarca takip ve taciz edilmiş, nihayetinde de ölüm tehdidi almıştır. Eylemi gerçekleştirenler, demokrasi, insan hakları ve düşünce özgürlüğüyle asla bağdaşmayan bu insanlık [...]

Hiç kimse fazla yaşamış olmakla yaşlanmaz. İnsanları yaşlandıran, ideallerinin bitmesidir. W.E.Gladstone – S.Ullman Çerkeslerin soykırıma tabi tutulduğu bir dönemin sembol tarihi olan 21 Mayıs 1864’ün 148’inci yıldönümü yaklaşırken, İstanbul Kafkas Kültür Derneği gençleri olarak, yaşanmakta olan 21 Mayıs tartışmalarını yakından ve güncel olarak takip ediyor ve kendi içimizde bu süreçleri değerlendiriyoruz. Çerkes aktivizmi açısından olumlu gördüğümüz bu dinamik ortamda, Çerkes [...]

Çerkes aktivist örgüt ve gruplarının Çerkesya’ya ve Çerkeslere ne olduğunu Dünya’ya anlatmak için yaptıkları ortak çağrıdır: 21 mayıs 1864, Çerkesya’da uygulanan soykırımın sembol tarihidir. 21 Mayıs, modern Avrupa tarihinin ilk soykırımı, Çerkes Soykırımı’nın dünyaya hatırlatıldığı gündür. Bağımsızlık ve özgürlük yolunda acı çekenleri, mücadele edenleri ve Çarlık Rusyası elinde katledilen bir buçuk milyon insanimizi tekrar hatırladığımız ve kimliğimiz adına adalet arayışımızı [...]

  • İKKD GENÇ

    Adres : Bağlarbaşı Nuh Kuyusu Cad. No:106 Üsküdar/İstanbul
  • Locations of Site Visitors