16 Kasım 2012 tarihinde Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun İstanbul Kafkas Kültür Derneği’yle görüşme davetine dernek yönetiminin önerisiyle İKKD Genç de bir temsilciyle katıldı. Bu görüşmede İKKD Genç, daha önceden görüşüp ortaklaştığı bir metni Başkonsolos’a sundu ve Çerkes gençliğinin duyarlılığını paylaştı. Aşağıda tam metni yer alan bu mektupta İKKD Genç, Sovyet Rusya’nın Çerkeslere uyguladığı soykırımdan, anavatanımızdaki insan hakları ihlallerine, Suriye’deki çatışmalarda mağdur durumda kalan Çerkesler’den, soykırım toprakları Soçi’de düzenlenmesi planlanan olimpiyat oyunlarına kadar kadar geniş bir perspektifte görüşlerini sunmuş ve bu konuda Rusya Federasyonu’ndan politikalarını gözden geçirmesini talep etmiştir.

RUSYA FEDERASYONU

İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU’NA;

Uluslararası insan hakları hukuku ışığında Çerkes diasporası ve anavatandaki soydaşlar ile ilgili düşüncelerimizi tarafınıza önemle arz ederiz;

1. Suriye’deki Çerkes’lerin anavatana dönüşlerinin önündeki engellerin kaldırılması:

a. Suriye’deki savaştan kaçan sivil Çerkes halkının anavatanlarına yerleşmeleri için tüm yasal

düzenlemelerin yapılarak geri dönüşleri için maddi ve manevi imkanların seferber edilmesi,

b. Anavatanımızda geri dönüşçüler için belirlenen ve sınırlayıcı bir engel olan geri dönüşçü

kotalarının kaldırılması,

c. Geri dönen soydaşlarımızın anavatana yerleşmeleri ve yerel halkla entegrasyonları için sivil

komiteler oluşturulmasına önayak olunması. Dönüşçülerin kalıcı olarak yerleşebilmeleri adına okul

ve iş konularında özel düzenlemelere gidilmesi,

2. Çerkes Soykırımı’nın tanınması:

a. Kafkas-Rus Savaşları ve sürgünle vatanlarından edilen, diasporalara dağılan Çerkes halkının geri

dönüşleri için önlerindeki engelleri kaldırarak vatandaşlık haklarının saklanmasına yönelik yasal

düzenlemelerin yapılması,

b. Savaşlar sırasında ve sonrasında yaşanan sürgünde kıyıma uğrayan atalarımızın yaşadığı bu

süreçlerin resmi anlamda soykırım olduğunun kabul edilerek, telafi yolunda tazminat, dönüş hakkı,

el konulan mallarının iade edilmesi gibi konularda adımların atılması,

c. 21 Mayıs tarihini Çerkes Soykırımı’nın sembolik tarihi olarak kabul edilip Sovyet Rusya’nın

doğal halefi olarak kendini gören Rusya Federasyonu tarafından geçmişte Çerkes halkının doğal

gelişim süreçlerine sekte vuran soykırım ve sürgün sebebiyle resmi özür yayınlanması,

3. Kafkasya’daki cumhuriyetlerimizde devlet başkanlarının atama yoluyla değil halkın oyuyla

seçilmesine yönelik hakların geri verilerek sivil inisiyatifin önündeki engellerin kaldırılması,

4. Moskova’da Rus holiganlarla yaşanan gerginlikte kendini savunurken ölüme sebebiyet veren

ancak cezaevinde hak ettiğinden çok daha kötü şartlarda barındırılan, işkence gören Aslan

Çerkesov’un koşullarının iyileştirilerek, ailesiyle görüşme haklarının iade edilmesi,

5. Vaktiyle Çerkesya’nın başkenti olan ve Kafkas-Rus Savaşları’nın son bulduğu soykırım

toprakları olan Soçi’de düzenlenmesi düşünülen 2014 kış olimpiyatlarının iptal edilmesi ve

ya başka bir yere taşınması. Barışın ve kardeşliğin sembolü olan olimpiyatların bir soykırım

toprağında yapılamayacağı düşüncesinin yanında tarihi Çerkes topraklarında olimpiyat tesisi

inşaatı dolayısıyla gerçekleştirilen doğa katliamına son verilmesi,

6. Kafkasya’daki cumhuriyetlerimizde hala devam etmekte olan insan hakları ihlallerine

son verilmesi. Özel operasyonlarla suçları sabit olmamış kişilere yönelik operasyonların

durdurulması. Kafkasya dışından gelen özel Rus birliklerinin yaptığı ve kamuoyuna hiç bir

bilgi verilmeksizin suçlu kabul edilerek katledilen gençlerin itibarlarını iadesi, naaşlarını

ailelerine teslim edilmesi,

7. Kafkasya’daki yerel cumhuriyetlerimizin kendi kaderlerini tayin edebilme haklarının

sağlanması. Federatif bir cumhuriyet olan Rusya Federasyonu içerisinde eşit devletlerden

olan cumhuriyetlerimizin yöneticilerinin seçilmesi, yönetim biçiminin belirlenmesi ve

yapısına ilişkin halkın kendi istekleri doğrultusunda seçim yapabilme haklarının verilmesi.

İstanbul Kafkas Kültür Derneği Gençlik Grubu

İKKD-Genç

 

 

Comments are closed.

  • İKKD GENÇ

    Adres : Bağlarbaşı Nuh Kuyusu Cad. No:106 Üsküdar/İstanbul
  • Locations of Site Visitors