Uzun yıllardır folklorik kimlikleri ile ön planda olan Çerkesler, önemini asla yadsımayacağımız kültürel faaliyetleri ile, varlıklarını sürdürüyordu. Çatısı altında toplandıkları kurum ve oluşumlar, yapı ve işleyişlerinde farklılıklar bulunsa da, birbirleri ile benzer faaliyetler yürütmekteydiler. Son dönemde anavatan ile ilişkilerin gelişmesi, Rusya’nın izlediği totaliter politikaların günyüzüne çıkması ve Çerkes diasporalarında yaşanan gelişmelerin de etkisiyle, Çerkesler, siyasal temeli olan taleplerle de seslerini duyurmaya başladılar.

Rusya Federasyonu’nun, 2014 yılında, soykırım ve sürgün toprakları olarak tarihe geçen, yüzbinlerce Çerkes’e mezar olan Soçi’de düzenlenecek olimpiyatlara ev sahipliği yapacak olmasının da bu alışılmışın dışındaki Çerkes hareketinin ivme kazanmasındaki etkisi büyüktür. Sözkonusu  sürecin doğal bir sonucu olarak, farklı kurum ve oluşumlarımızdan, yeni ve farklı  sesler yükselmeye başladı. Bunu, demokrasilerde çok sesliliğin esas olduğunu göz önüne alarak, toplumumuz açısından bir kazanç olarak değerlendiriyor ve bu sayede önceki yıllara kıyasla daha fazla insanımızın temsil edildiğini düşünüyoruz.

Bir süredir yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğimiz ve memnuniyetle karşıladığımız Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu da, 24 Ocak 2013’te yaptığı bir açıklama ile, 21 Mayıs ve Soçi Olimpiyatları konusundaki tavrını, bir kez daha, net bir şekilde ortaya koymuştur. Yapılan açıklamayı yerinde ve zamanında bulduğumuz gibi, içerisinde bulunduğumuz değişim sürecine sağladığı katkıyı önemsiyor, İKKD Genç olarak kendilerini İstanbul’dan içtenlikle selamlıyoruz!

 

İKKDGENÇ

Comments are closed.

  • İKKD GENÇ

    Adres : Bağlarbaşı Nuh Kuyusu Cad. No:106 Üsküdar/İstanbul
  • Locations of Site Visitors