Sayın Filiz Çelik,

3 Kasım 2013 Pazar günü yapılacak olan ve bizim için önceliği bulunan İstanbul Kafkas Kültür Derneği Genel Kurulu’nda hazır bulunacağımızdan ve öncesinde tüm eforumuzu bu konu üzerinde harcayacağımızdan dolayı, 2-3 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan Kaffed Gençlik Kurultayı’na katılamayacağımızı aşağıdaki düşüncelerimizle birlikte bildiririz.

İKKD-GENÇ olarak, oluşturulmak istenen bir gençlik örgütlenmesinin, gündemi önceden ve Kaffed tarafından hazırlanmış olmasını doğru bulmamakla birlikte, yapılan çalışmanın zaman ve yer konusundaki seçimin de yanlış olduğunu düşünmekteyiz.

Üst bir kurum tarafından belirlenen konularla ve yöntemlerle, gençleri gençlere sorarak oluşturulacak bir gençlik örgütlenmesinin, merkezi dernek yönetimlerinin altında ve yapay olacağından böyle bir oluşumun gençler tarafından organize edilerek hayata geçirilmesinin daha doğal olacağı kanaatindeyiz.

Kurum olarak faaliyet gösterdiğimiz İKKD bünyesine dahil, ama tamamen bağımsız bir gençlik örgütlenmesi olarak, gençler ve gençlik grupları tarafından yapılabilecek veya üretilebilecek, Çerkeslik ile alakalı tüm faaliyet ve düşüncelerin dikkatle okunması ve bunların artarak devam etmesi gerekliliğini savunuyoruz. Bunun sağlanabilmesinin yolu da sadece ve sadece kurumlarımız tarafından gençlerin bakış açılarını özgür bir şekilde ifade edebilecekleri, tartışabilecekleri, faaliyetlerini yerine getirebilecekleri alanların ve imkanların sağlanması, gençlerin doğrularının desteklenmesidir.

Ayrıca muhatabı olan İKKDGENÇ yerine, İKKD YK’ya tarafınızdan özel olarak gönderilen Gençlik Kurultayı hakkındaki mailinizde, İKKDGENÇ’in talebi olması durumunda ayrıcalık yapılarak diğer derneklere göre fazla sayıyla katılabileceği yönündeki teklifinizden rahatsızlık duyduğumuzu bilmenizi isteriz. Böyle ayrıcalıkların sağlanacağı bir toplantıdan çıkacak sonucun da sağlıklı olmayacağını düşünüyoruz.

Eksikliği tarafınızdan hissedilen merkezi bir gençlik oluşumunun, olanak sağlanması durumunda derneklerimizdeki ve derneklerimiz dışındaki genç arkadaşlar ile doğru bir zamanda ve kendi yöntemleriyle oluşturulacağını ümit etmekteyiz.

 

Saygılarımızla.

İKKD GENÇ

 

 

Comments are closed.

  • İKKD GENÇ

    Adres : Bağlarbaşı Nuh Kuyusu Cad. No:106 Üsküdar/İstanbul
  • Locations of Site Visitors