İKKD Genç Kimdir?

 

İKKD Genç, 2011 yılı Aralık ayında, gençleri toplumun gelişmesi ve ilerlemesindeki temel dinamik olarak gören İstanbul Kafkas Kültür Derneği yönetim kurulunun çağrısına cevap veren, toplumsal değerleri korumak, yaşatmak ve geliştirmek amacıyla çeşitli örgütlenmelerde faaliyet gösteren gençlerin dernek çatısı altında bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

Kuruluşundaki amaç, derneklerdeki, yıllardır süregelen, toplumsal faydasını yitirmeye başlamış yönetim anlayış ve aksaklıklarını, gençleri uzaklaştıran ya da pasifize eden tutum ve yaklaşımları belirleyerek, derneklerin varoluş amacına uygun olacak şekilde düzeltmek, dernek yönetimlerine bağlı gençlik komisyonlarına alternatif, günümüz dinamiklerine uygun bir gençlik oluşumu yaratmaktır. Düşünen, okuyan, araştıran, sorgulayan, dernek dışında da kültürel, sosyal ve siyasal faaliyetlerde bulunan gençlere İKKD çatısı altında buluşabilecekleri bir alan yaratmaktır.

  • İKKD GENÇ

    Adres : Bağlarbaşı Nuh Kuyusu Cad. No:106 Üsküdar/İstanbul
  • Locations of Site Visitors