Vizyonumuz

 

Çerkeslerin oluşturduğu yapılar ve kurumlar toplumumuzun kültürel ve siyasi kimliğini şekillendirmek için bir araç olarak mevcudiyetini devam ettirmelidir. Ancak,  çevresel ve toplumsal koşullar ve bu koşullara bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar değiştikçe, geleneksel çözüm yolları da yetersiz hale gelmiştir. Günümüzde, derneklerimizdeki mevcut yönetim yapısı, karşılaştığımız sorunlara cevap vermede yetersiz kalmakta, günümüz dinamiklerine ve toplumumuzun yapısına uyum sağlamada güçlük çekmektedir. İKKD Genç, ortaya çıkan bu yeni ihtiyaçları karşılayacak ve sorunlara çözüm getirecek yeni yöntemler, sistemler ve araçlar oluşturmak gerekliliğine inanır.

İKKD Genç, mevcut dernekçilik anlayışını sorgulayarak, tepeden inmeciliği kabul etmeden, alternatiflerini tartışabilmeyi ve yeni yöntemler ortaya koymayı hedefler.

Yıkıcı bir şekilde eleştirmek, itibarsızlaştırmak, bozup yeniden kurmak değil, sahip çıkmak, değiştirmek, dönüştürmek ve düzeltmeye çalışmak ilkeleriyle hareket eder. Bununla birlikte, derneklerin “kendine benzetmek” kolaycılığına karşı çıkar. Farklılıkları bir arada bünyesinde barındırabilen, hoşgörülü, saygılı, uzlaşmacı ve kapsayıcı bir anlayışı benimser.

  • İKKD GENÇ

    Adres : Bağlarbaşı Nuh Kuyusu Cad. No:106 Üsküdar/İstanbul
  • Locations of Site Visitors