Misyonumuz

 

İKKD Genç, toplumumuzun geçmişini şekillendiren ve geleceğine ışık tutan xase ve xabze geleneği esas alınarak, günümüz koşullarına uygun ve ortaya çıkan yeni sorunlara cevap verebilecek şekilde xaseyi olması gerektiği şekliyle yeniden örgütlemeyi hedefler.

Bu amaçla derneğin geliştirilmesi, güçlendirilmesi, kurum kültürünün günümüz dinamikleri ile uyumunun sağlanarak, topluma fayda sağlayacak ve toplumsal hafızada iz bırakacak projelerin geliştirilmesi, faaliyetlerin ve işleyişin sonraki kuşaklar için yol gösterici nitelikte bir sistem ve düşünce tarzı haline getirilmesi için yeni yöntemler sunmayı kendisine misyon edinmektedir.

İnternetin hayatlarımızda önemli bir yer alması ile birlikte azalan yüz yüze iletişim ve toplumsal etkileşim ortamının yeniden yaratılmasını hedefler. Bunun için de, insanları daha çok ve sık buluşturup sosyalleşerek kültürümüzü yaşatmak gerekliliği düşüncesiyle hareket eder. Projeleri, atölye çalışmaları ve çalışma gruplarını bu esasta birer araç olarak görür.

Ayrıca;

Proje gruplarında görev alınarak, gönüllülük bilinci ve sorunların çözümünde inisiyatif alma becerisinin kazandırılması,

Yetişen nesillere rol-model olabilecek, toplumsal konulara duyarlı, sorumluluk sahibi gençliğin yeniden canlandırılması,

Farklı yaş gruplarındaki kişilerin, iletişim ve paylaşım olanaklarının geliştirilerek, dernek çatısı altında kültürel etkileşimin artırılması,

Farklı görüşten gençlerin bir araya gelerek, demokratik bir ortamda düşüncelerini tartışabilmelerinin  sağlanması yoluyla, farklılıklarıyla bir arada durabilme becerilerinin geliştirilmesi,

Anavatan, Türkiye ve diğer diasporalar arasında ilişkiler kurulması ve etkileşimin artması için çalışmalar yürütür.

  • İKKD GENÇ

    Adres : Bağlarbaşı Nuh Kuyusu Cad. No:106 Üsküdar/İstanbul
  • Locations of Site Visitors