Yapımız

 

Günümüzde, tek elden karar alma, merkeziyetçilik, kurumsal bürokrasi ve toplumsal hiyerarşi, kurumlarımızın işleyişini olumsuz yönde etkileyerek, gençleri derneklerden uzaklaştırmaktadır. İKKD Genç, sivil toplum kuruluşlarında başarının temelinin ekip çalışması olduğu esasından hareketle, çalışma grupları ile oluşturulan proje grubu çalışmalarına önem verir.

İKKD Genç, bir başkan ve yardımcısının olduğu “gençlik komisyonu” tarzında bir yapılanma değildir. Herkesin eşit miktarda sorumluluk ve söz almaya teşvik edildiği, karar mekanizmalarına doğrudan etki edebildiği, proje koordinatörleri ve temsilciler üzerinden koordinasyonu sağlayan yatay yapılanma modeliyle örgütlenir.

Kısa, orta ve uzun vadeli bir etkinlik takvimi oluşturarak, istekler ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma gruplarını belirler. Gönüllülük esasına göre görev alınan proje gruplarında sürekli ve aktif bir katılım hedeflenir. Genel ve çalışma grupları içi kararlar fikir birliği esasına göre alınır. Oy birliği hedeflenen karar aşamalarında namevcut üyelerin alınacak kararı onadığını kabul eder ve oylamaya katılmasını beklemez. Karar alma ve uygulama süreçlerine doğrudan katılım ilkesiyle aidiyet duygusu ve sorumluluk bilincinin oluşmasını hedefler.

Çalışma grupları, ayda bir kez düzenlenen genel toplantılarda, çalışmalarına dair mevcut hali, gelişme sürecini ve değerlendirmelerini grup geneline aktarır. Görüş alışverişlerinin ve tartışmaların yapılması, geneli ilgilendiren kararlar alınması ve yeni proje gruplarının oluşturulması bu genel toplantılarda gerçekleştirilir.

Oluşturulan gruplar kendi faaliyet takvimlerini belirleyerek periyodik olarak grup içi toplantılar düzenler ve grubun genelini düzenli olarak süreçten haberdar eder.

Grup içi haberleşme ve bilgi paylaşımı mail grupları ve internet sitesi aracılığıyla sağlanır. İKKD genç mail grubu tüm üyelerine açıktır. Proje grupları kendi iç iletişimini ayrı bir mail grubu üzerinden gerçekleştirebilir.

Her toplantı başında dönüşümlü olarak bir toplantı moderatörü ve bir yazman seçilir. Yazman toplantı notlarını tutar ve derleyerek toplantı sonrasında mail grubunda paylaşır.

  • İKKD GENÇ

    Adres : Bağlarbaşı Nuh Kuyusu Cad. No:106 Üsküdar/İstanbul
  • Locations of Site Visitors